Здравната застраховка е вид здравно осигурителен продукт, който осигурява възможност на застрахования да получи по-широк кръг здравни услуги за сметка на допълнителното здравно осигуряване.

Застраховката се проявява, като вид надграждащо здравно осигуряване над задължителното по закон към НЗОК, или като частно здравно осигуряване, без да е обвързано със задължителното по НЗОК.

Предлагат се различни нива на покритие, както и пакети с под лимити на покритите здравни услуги, като клиентът сам може да избере това, което отговаря на нуждите и възможностите му.

За корпоративни /юридически лица/ клиенти, се предлага пакетна здравна застраховка за персонала, като в зависимост от броя на застрахованите лица и избраните пакети се прилагат и различни отстъпки от цената. Застраховката е валидна на територията на Р. България  и се прилага на основата на два принципа – касово и безкасово осигуряване.

Безкасово осигуряване – Застрахователят осигурява достъп до медицински услуги и грижи на застрахования чрез специално издадена SOS поименна карта до всички здравни заведения, с които има предварително сключен договор за безкасово обслужване. В този случай клиентът не заплаща нищо за оказаната му медицинска помощ.

Касово осигуряване – отнася се до лечебни заведения, с които застрахователят няма предварителен договор. В този случай клиентът заплаща сам всички услуги, които е получил. В последствие, след представяне на медицински и финансово оправдателни документи, застрахователят възстановява направените разходи.

Направете запитване

Често задавани въпроси

Каква е връзката между НЗОК и Здравното застраховане?

Някои видове здравно застраховане се сключват под формата на надграждаща услуга – за поемане на разходи по оказване на медицинска помощ и изследвания /доброволно здравно застраховане/. Този вид застраховка поема разходите по получаване на здравни услуги над лимитите и пътеките по НЗОК. Друг вид здравно застраховане е т.нар. частно здравно застраховане – неговите лимити на отговорност нямат общо с лимитите и пътеките на НЗОК. Обикновено този вид застраховки се ползват от здравно неосигурените лица.

Кога дължим заплащане на здравни услуги и кога нe, ако имаме здравна застраховка?

Когато се възползваме от здравната застраховка в болници и медицински центрове, с които застрахователят има договор, не дължим сметка за оказаните услуги, ако преди това сме се свързали със застрахователя и той ни е съдействал за запазване на час при съответния специалист. В случай, че се възползваме от услуги в болници или медицински центрове извън договорените по списък със Застрахователя, заплащаме цената на услугите и впоследствие срещу финансово – оправдателен документ и комплекта медицинска документация Застрахователя възстановява стойността на услугите

Покриват ли се хронични и професионални заболявания?

Различните застрахователи, в зависимост от лимитите и условията на застраховката, срещу допълнителна премия покриват и хронични заболявания.

Покриват ли се разходи за хомеопатия ?

Да, разходи, извършени за преглед при лекар хомеопат, както и разходи за закупуването на хомеопатични медикаменти се покриват от повечето застрахователи.

Какво е застрахователен лимит ?

Това е общият размер на финансовата отговорност по застраховката или по отделен пакет от нея.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian