Този тип застраховка осигурява на застрахования асиситанс, в случай на застрахователно събитие по време на престой или пътуване в чужбина. Покритието се отнася до преки финансови разходи за медицинска помощ в случай на злополука, заболяване или акутно състояние. Основните покрития включват:

  • спешни медицински разходи
  • загуба и забавяне на багаж
  • спешно зъболечение
  • отлагане на полет
  • юридическа помощ
  • много други

Застраховката е валидна за цял свят, с изключение на територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).

За съдействие на застрахования, в случай на необходимост, се предоставя денонощен телефон, на който застрахования може да се обади за получаване на помощ и указания.

Направете запитване

Често задавани въпроси

Какво покрива тази застраховка?

Застраховката покрива нуждата от разходи за медицински услуги, свързани със злополука или остро акутно състояние на застрахования, разходи за специализиран транспорт, лекарски екип-придружител, спасителни разходи, както и разходи по репатрация на тленни останки.

Kак да определим лимита на отговорност?

В зависимост от дестинацията на пътуване, лимита на отговорност се съобразява по отношение на цените на услугите в сферата на здравеопазването в съответната държава. Страните с по-висок жизнен стандарт по презумпция са с по-високи цени на здравните услуги.

Какво да правим, ако на територията на страната, на която сме, няма асистант компания на застрахователя или болницата, в която сме не работи със застрахователни полици?

В такива случаи е важно да получите цялата медицинска документация заедно с епикризи и изследвания, както и официално финансово-оправдателен документ за направените разходи. След връщането Ви в страната, цялата документация се легализира и предявява към застрахователя за възстановяване на средствата.

Застраховка или синя карта?

Разбира се и двете. Европейската здравна карта дава възможност за лечение в редица заведения в ЕС, но застраховката покрива и дейности, които са извън сферата на здравното осигуряване.

Какво е от значение ?

Важно при сключването на такава застраховка е да се посочи целта на пътуването – някои видове спортове или трудова дейност са изключени от покритието и са активни по отношение на покритие само след изрично обявяване и плащане на допълнителна премия.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian