Този вид застраховане е насочен не толкова към здравното осигуряване  на клиента, колкото към неговите бъдещи капиталови и финансови възможности. Идеята е, чрез възможностите , които ни предоставя съвременния глобален икономически модел, да постигнем финансова стабилност и осигуреност за бъдещ период, в който няма да сме трудово активни.

Търгуването на световните фондови борси с ценни книжа, деривати, фючърси, злато, петрол, метали и много други финансови инструменти, звучи сложно и предполага доста сериозни капитали и познания, за да може всеки човек да се възползва от възможността за опериране на тези пазари с цел печалба. В последно време на сцената на международната финансова търговия се появиха и допълнения на тези сложни инструменти, като блокчейни, индекси, криптовалути и т.н. Почти е невъзможно човек сам да е запознат с всички тях, да разбира принципите на търговията с тях и да разполага със сериозен капитал, за да инвестира във всички тях. Ето защо застрахователните компании, като генератори на сериозни икономически капитали, съвместно с водещи международни компании за управление на капитали, разработиха различни инвестиционни продукти за своите клиенти, чиято цел е да ги улеснят максимално в стремежа си за постигане на финансова обезпеченост.

Наричани „застраховки Живот свързани с инвестиционен фонд“, този тип застрахователни продукти целят натрупване на капитал за бъдещ период, обикновено след края на активна трудоспособна възраст, който в последствие да предостави на клиента финансови средства, които да му позволят да поддържа по-висок жизнения си стандарт.

Продуктите позволяват еднократни , многократни и периодични инвестиции в определени финансови инструменти, в зависимост от желанието и възможностите на клиента.

Водещо при тези продукти е преценката на финансовият риск, за което застрахователите предлагат различни варианти.

Направете запитване

Често задавани въпроси

Гарантирани ли са ми парите ?

За разлика от спестовните застраховки живот, инвестиционната сума по този тип застраховки не е гарантирана. Нейната стойност зависи от цената на инвестиционните дялове/индекси/ на датата на падеж или откуп.

Как се инвестират парите ми?

Инвестирането на парите се извършва или спрямо финансовата стратегия на мениджмънта на фонда или директно в предварително обявени финансови инструменти.

Как мога да следя инвестициите си?

Повечето Застрахователни компании обявяват начини за следене на инвестиционните си полици, най-често това става на сайта на компанията. Друг начин за информирането на клиентите е периодичните информационни писма.

Мога ли да застраховам инвестициите си?

Да, някои инвестиционни продукти съдържат в условията си застраховка на инвестирания капитал/гаранция/ или други финансови механизми за гарантиране на инвестициите.

Защо да изберем инвестиционното застраховане пред директната инвестиция?

За разлика от директната инвестиция, застрахователната инвестиция позволява достигане до желаният капитал постепенно на месечни вноски, което не изисква наличието на готов капитал за инвестиране.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian