Гражданска отговорност

Отговорен на пътя

Задължителна застраховка за всички автомобили, регистрирани на територията на ЕС. Тя поема отговорността на  водачите в случаите, когато са отговорни за произшествие, което уврежда други хора или тяхното имущество.

Поръчай онлайн Прочети повече

Автокаско

Спокоен на пътя и в гаража

Застраховка  Автокаско осигурява пълна или частична застрахователна защита на автомобила срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия и аварии, пътно-транспортни произшествия, включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Поръчай онлайн Прочети повече

Имуществени застраховки

моят дом – моята крепост

Застраховка на имущество е предназначена за всички собственици или ползватели на жилища и недвижими имоти. Може да бъдат застраховани недвижимо и движимо имущество, пари в брой, ценни книжа, както и  Гражданска отговорност към трети лица.

Поръчай онлайн Прочети повече

Помощ при пътуване

Безгрижна ваканция

Този тип застраховка осигурява на застрахования асиситанс в случай на застрахователно събитие по време на престой или пътуване в чужбина. Покритието се отнася до преки финансови разходи за медицинска помощ, в случай на злополука, заболяване или акутно състояние.

Поръчай онлайн Прочети повече

Здравно застраховане

Здраве да е...

Здравната застраховка е вид здравно осигурителен продукт, който осигурява възможност на застрахованият да получи по-широк кръг здравни услуги за сметка на допълнителното здравно осигуряване.

Поръчай онлайн Прочети повече

Застраховка 'Живот'

Сигурни в бъдещето

Животозастраховането е комплекс от застрахователни продукти. Основната идея на тези продукти е обезпечаване на клиента за по-дълъг период от време срещу всички фатални рискове, както и срещу тези, които предизвикват временно затруднение за всеки един клиент.

Поръчай онлайн Прочети повече

Инвестиционно застраховане

Да помислим занапред

Този вид застраховане е насочено не толкова към здравното осигуряване  на клиента, колкото към неговите бъдещи капиталови и финансови възможности. Идеята е, чрез възможностите, които ни предоставя съвременния глобален икономически модел, да постигнем финансова стабилност и осигуреност за бъдещ период, в който няма да сме трудово активни.

Поръчай онлайн Прочети повече

Отговорности

Застраховките Отговорност имат за цел да предоставят финансова сигурност във всички онези случаи, в които като физическо лице или юридическо такова с действие или бездействие, причиним вреди и щети на трети лица.

Този тип застраховки се сключват както от физически лица, така и от юридически. Основната идея е застраховката да поеме финансовата отговорност за причинени вреди на трети лица, възложители, клиенти или такива, с които не сме в договорни отношения.

Поръчай онлайн

Прочети повече

Планинска застраховка

Планинската застраховка осигурява защита и спокойствие при планински преходи или разходки, спорт в планината, в това число упражняване и на екстремни спортове като хоби.

Поръчай онлайн

Прочети повече

Транспортни застраховки / Карго

Карго застраховките са унифицирани и определени от Лондонския институт по карго клаузи и се прилагат еднакво за цял свят. Предназначени са за осигуряване на евентуална загуба на товар и доставка. Особено актуални, този вид застраховки са за доставки на далечни дестинации.

Поръчай онлайн

Прочети повече

Селско стопански застраховки

Селскостопанските застраховки се делят основно на два вида:

Земеделски култури и

Селскостопански животни

Застраховката на земеделски култури покриват рискове свързани с преки количествени вреди в резултат на природни бедствия.

Поръчай онлайн

Прочети повече

Строително ремонтни работи /СМР/

Този вид застраховка, представлява комбинирано носене на рискове, произтичащи както от природни бедствия и аварии, злоумишлени действия, кражба, техническа грешка и т.н., така и рискове по отношения отговорност към трети лица.

Обезпечава ползващото лице по отношение на целостта и осигуреността на извършеното строителство или ремонти, а също така и по отношение на качеството и коректността.

Поръчай онлайн

Прочети повече

Застрахователните ни партньори

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian