Селскостопанските застраховки се делят основно на два вида:

Земеделски култури

Селскостопански животни

Застраховката на земеделски култури покриват рискове, свързани с преки количествени вреди в резултат на природни бедствия като:

 • Градушка
 • Буря със скорост на вятъра над 1,5 м/сек.
 • Проливен дъжд
 • Пожар на корен
 • Измръзване и изтегляне
 • Осланяване
 • Наводнение
 • Киша
 • Задушаване и запарване под дебела снежна покривка
 • Специфични рискове, в зависимост от естеството на конкретните земеделски култури

Застраховката на селскостопански животни покрива рисковете смърт и клане /по необходимост/, свързани с настъпване на застрахователно събитие в резултат на:

 • Пожар
 • Заразни болести, потвърдени лабораторно от ветеринарните органи (антракс, туберколоза, бруцелоза, шап, бяс, устрел, чума)
 • Природни бедствия (буря, ураган, проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване и свличане на земни пластове и удар от мълния)
 • Злополуки (обгаряне от взрив, действие на електрически ток, произшествия с моторни превозни средства, нападение от диви животни, счупване на кости при механичен удар и падане в пропаст при паша)
 • Незаразни, паразитни и други болести
 • Експлозия и емплозия

Попитайте ни за още…

Направете запитване
en_USEnglish
bg_BGBulgarian en_USEnglish