Застраховка Автокаско осигурява пълна или частична застрахователна защита на автомобила срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия и аварии, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Застраховката  „Автокаско“  няма задължителен характер. Полицата се сключва в срок от 1 /една/ година, освен ако не е уговорено  друго. Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнително заплащане на премия, в зависимост от условията на застрахователя.

Към застраховката  Автокаско се предлагат и допълнителни продукти, в зависимост от застрахователната компания, такива са асистанс за България или чужбина, помощ на пътя и др.

Направете запитване

Често задавани въпроси

Каква е давността на събития по застраховката Автокаско?

Давностният срок за събития по застраховката Автокаско е 3 години.

Какъв е срока за уведомяване на застрахователя за настъпване на събития по застраховка Автокаско ?

Срокът за уведомяване на Застрахователя за събития във връзка със застраховката е 3 работни дни.

Какви са последиците от неплащане на поредна вноска по застраховката?

Различните застрахователи, в зависимост от лимитите и условията на застраховката, срещу допълнителна премия покриват и хронични заболявания.

След продажба на автомобила прехвърля ли се застраховката?

При покупко-продажба на автомобил, ако МПС-то има валидна застраховка Автокаско, е необходимо новият собственик да посети офиса на застрахователната компания, в която е сключена застраховката, или някой от офисите на обслужващия го брокер и след представяне на копие на новия регистрационен талон, валидната застраховка се прехвърля на новия собственик, чрез издаване на добавък.

Къде важи застраховката Автокаско?

Стандартното покритие на застраховката обхваща Р. България, както и страните членки на ЕС. Изключенията в териториалното покритие, както и в ограничаването на покритите рискове са обозначени на застрахователната полица.

Необходимо ли е да се уведомява Застрахователя и да се извика мобилна група по установяване на събитие?

В случай на инцидент на пътя или на паркинг е задължително да уведомите максимално бързо Застрахователя за настъпването или узнаването на конкретното събитие, което става на денонощния кол център – телефонът е изписан на застрахователната полица. Служител на компанията ще ви насочи към действия с цел максимално бързо уточняване на фактическите обстоятелства и ако е необходимо ще изпрати мобилна група.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian