Според новия кодекс всички чиновници ще са длъжни да са на разположение на гражданите и да им отделят необходимото време, пише „Труд“, позовавайки се на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, който е публикуван за обществено обсъждане.

„На работното си място служителите спазват деловия вид в облеклото, съответстващ на служебното им положение и на институцията, която представляват“, гласи друга от разпоредбите.

Забранява се „поведение, което може да бъде окачествено като тормоз от психически, физически, сексуален и всякакъв друг характер, както и да не допускат каквато и да е форма на дискриминация, както по отношение на гражданите, така и спрямо колегите“.

Цяла глава е посветена на „антикорупционното поведение“, като се забранява на чиновниците „да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения“.

Институтът по публична администрация ще направи електронна обучителна програма, съдържаща примерни ситуации във връзка с прилагането на правилата на кодекса.

В новия нормативен акт не са предвидени специални санкции: „при неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите в държавната администрация носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда“

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian