Гражданска отговорност на автомобилистите – Задължителна застраховка за всички автомобили регистрирани на територията на ЕС. Тя поема отговорносттана водачите в случаите , когато са отговорни за произшествие, което уврежда други хора или тяхното имущество. Срокът на застраховката Гражданска отговорност е една година и е валидна на територията на държавите-членки на Европейският съюз, както и на територията на други асоциирани страни по споразумението Зелена карта.

Зелена карта – допълнителна застрахователна полица към застраховката Гражданска отговорност, която осигурява покритие на територията на страни, които не са членки на ЕС, но са подписали споразумението Зелена карта. Такива са Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Молдова, Р. Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Черна гора, Азърбайджан.

Застраховката Гражданска отговорност се сключва, като основните фактори определящи цената и са мощност на автомобила, териториална регистрация и възраст на обичайния водач.

Често задавани въпроси

Кога съм длъжен да имам Гражданска отговорност ?

Според българското законодателство, всеки собственик на МПС е длъжен да поддържа активна застраховка ГО във всички случай без оглед и значение на това дали ползва автомобила или не. Освободени от задължението за застраховане са автомобилите които са свалени от отчет към КАТ-МВР.

След продажба на автомобила прехвърля ли се застраховката?

При покупко-продажба на автомобил, ако МПС-то има валидна гражданска отговорност е необходимо новият собственик да посети обслужващ офис на застрахователната компания, в която е сключена застраховката, или в офисите на обслужващият го брокер и след предоставяне на копие на новият регистрационен талон валидната застраховка се прехвърля на новият собственик , чрез издаване на добавък.

При инцидент на пътя, кого трябва да уведомим?

При инцидент на пътя и в случай на не оспорвана вината от водачите, се попълва двустранен протокол за ПТП, няма изрично изискване за уведомяване на застрахователят на виновният водач, но с цел улеснение на самото попълване и подаване на претенция към застрахователят е удобно да се позвъни на денонощните кол центрове на застрахователните компании за указания. Важно е да се уточни , че двустранен протокол се попълва само и единствено в случаите на инцидент между максимум два автомобила, не оспорване на вина и при липса на ясни индикации за употреба на алкохол и други упойващи вещества.

Къде важи застраховката Гражданска отговорност?

Застраховката е в обхват и действие на територията на Европейският съюз а в случай на издадена и Зелена карта в допълнение, на териториите и на страните членки на споразумението Зелена карта.

Какъв е срока за уведомяване на Застрахователят на виновният водач, в случай на инцидент?

С поправките и измененията на ЗК, срока за подаване на претенции по застраховка Гражданска отговорност бе променен, като актуален след промените от 01.01.2016г. е – 5 години от датата на събитието.

Какви са последиците от неплащане на поредна вноска по застраховката

При разсрочено плащане на застраховката КЗ допуска 15 дневен срок на изчакване за покриване на дължима премия, в който срок Застрахователят носи отговорност . При не получаване на премията в този срок, застрахователят не носи отговорност и прекратява полицата.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian